Metoda Speak4Kids – nauka płynnego mówienia po angielsku

Metoda Speak4Kids jest tzw. bezpośrednią nauką języka angielskiego; nie uczymy języka opisowo, to znaczy nie uczymy o języku, ale posługiwania się językiem.

Aby nauczyć się mówić, trzeba cały czas… mówić. I to właśnie dzieci robią na naszych lekcjach. Zob. też (patrz: Nasz Cykl Nauczania).

Dlaczego wszyscy tak bardzo cenimy sobie wyjazdy zagraniczne do krajów anglojęzycznych jako najszybszy i najskuteczniejszy sposób na „podłapanie” języka? Ponieważ w czasie takiego wyjazdu osoba rzucona jest „na głęboką wodę”, to znaczy bombardowana jest językiem angielskim, używanym w szybkim tempie, bez możliwości zobaczenia zapisu tych wypowiedzi, i bez tłumaczenia na język ojczysty. W takim obcojęzycznym środowisku, w takich warunkach bariera mówienia i rozumienia języka obcego zostaje szybko przełamana.

Metoda Speak4Kids stwarza na zajęciach właśnie takie naturalne warunki: lektor posługuje się tylko językiem angielskim, mówi do dzieci w naturalnym tempie mowy native speakera, mówi stale i żąda odpowiedzi automatycznie, tj. bez zastanowienia i bez tłumaczenia jej z języka polskiego

Nasza lekcja ma formę ciągłego kontrolowanego dialogu między lektorem a dziećmi. Lektor przedstawia dane zagadnienie, opis, obrazek, czy historyjkę, wprowadza nowe słowa, jakie w danym momencie mają być opanowane, a kiedy upewni się, że dzieci je zrozumiały, rozpoczyna się rozmowa z dziećmi na ten właśnie temat, oczywiście tylko po angielsku, w której nauczyciel stale bombarduje dzieci pytaniami, a ich zadaniem jest odpowiedzieć na te pytania pełnymi zdaniami i z użyciem ćwiczonych w danym momencie słów i konstrukcji.

Dzieci na naszych zajęciach zawsze muszą wypowiadać się pełnymi zdaniami. I choć na początku sprawia im to trudność, bo zazwyczaj do tej pory nikt inny od nich tego nie wymagał, to bardzo szybko wchodzą w taki właśnie rytm wypowiedzi i nabierają nawyku automatycznego budowania pełnych zdań.

Lektor, rozmawiając z dziećmi, nie cedzi słów: mówi szybko, ok. 200 słów na minutę, czyli mniej więcej w naturalnym tempie mowy native speakera. Ma to oczywiście swój cel, ponieważ uszy dziecka bardzo szybko przyzwyczajają się do tego tempa i dziecko uczy się rozumieć osobę mówiącą po angielsku tak, jak rozumie osobę mówiącą w jego ojczystym języku.

Lektor narzuca szybkie tempo lekcji. Nie tylko mówi szybko, ale też stara się nie dawać dzieciom czasu na myślenie przy budowaniu odpowiedzi. W efekcie tego dzieci skracają proces formowania odpowiedzi do minimum i zaczynają budować zdania automatycznie (bez budowania zdania w myślach po polsku i dopiero potem tłumaczenia go na angielski i dopiero wtedy udzielania odpowiedzi) – czyli tak, jak robią to w języku ojczystym, bez myślenia.

Wg tego schematu odbywają się każde zajęcia. Przez 45 minut czasu lekcji dzieci stale „zmuszane” są do mówienia.

Metoda Speak4Kids to intensywna, uczciwa praca nad językiem! Mózg dziecka, jego uwaga i koncentracja są maksymalnie wykorzystane.

Dobra wiadomość jest taka, że tę ciężką pracę wykonują z dziećmi i nad dziećmi nasi lektorzy, a nie rodzice w domu. Poważnie traktujemy fakt, że rodzice ufają nam, zapisując swoje dzieci na kurs, i polegają na nas, że to my nauczymy ich pociechy języka obcego. Naszym zdaniem zadawanie dzieciom potężnych prac domowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu czasu lekcji jedynie na zabawę jest zwykłą nieuczciwością, gdyż ciężar pracy spada wtedy na rodzica. Tradycyjne prace domowe należą u nas raczej do rzadkości, pojedyncze ćwiczenia, jakie mogą być zadane do domu, mają raczej ćwiczyć dziecko w obowiązkowości i zapewniać dziecku dodatkowy kontakt z językiem w dni, w które nie uczęszcza na nasz kurs, niż obciążać czasowo rodzica.

Ze względu na bardzo dużą intensywność pracy na zajęciach nasza szkoła nie proponuje wydłużonych sztucznie lekcji, częściowo tylko wykorzystanych na prawdziwą naukę, a skupionych raczej na zabawie. Nasza jednostka lekcyjna to 45 minut, czyli tak długo, ile dziecko rzeczywiście potrafi się skupić. Rodzice naszych uczniów nie płacą za zabawianie ich pociech i dostarczanie im rozrywki pod przykrywką kursu angielskiego! Płacą za intensywny, pracowity czas, jaki ich dzieci mają zagwarantowany podczas naszych lekcji.