Nasi lektorzy

Zawsze z wielką starannością podchodzimy do doboru lektorów obsługujących kursy dziecięce w naszej szkole.

Zwracamy uwagę na wykształcenie pod kątem językowym i pedagogicznym, ale także na dotychczasowe doświadczenie lektora w pracy z dziećmi.

Bardzo ważnym elementem w życiorysie lektora jest pobyt za granicą w kraju angielskojęzycznym. Nic tak bardzo nie wzbogaca języka, jak „wyszlifowanie” go w naturalnym środowisku, tam gdzie słyszy się go i używa na co dzień.

Każdy lektor przed rozpoczęciem zajęć przechodzi szczegółowe szkolenie na temat tego, jak poprawnie i skutecznie stosować metodę Speak4Kids, oraz szkolenie miękkie z technik motywowania dzieci.

Nasi lektorzy chętnie osobiście odpowiadają na pytania rodziców przed zajęciami lub po nich, bardzo cenią sobie zainteresowanie rodziców postępami dziecka w nauce języka.