Poziomy nauczania

Metoda Speak4Kids przeznaczona jest dla dzieci z klas 1-6 szkoły podstawowej. Składa się z 6 etapów nauki.

Czytaj więcej...

Cykl nauki języka

Oprócz zorganizowania dzieciom możliwie najintensywniejszego wykorzystania czasu podczas zajęć propagujemy holistyczne podejście do nauczania języka i opracowaliśmy narzędzia, dzięki którym dziecko także poza kursem będzie miało stały kontakt z językiem.

Czytaj więcej...

Liczebność grup

Nasze grupy liczą 8-10 osób. Jest to optymalna i sprawdzona przez nas liczba uczniów.

Czytaj więcej...

Rok szkolny

Rok szkolny obejmuje standardowo 66 lekcji 45-minutowych. Zajęcia dla każdej grupy wiekowej odbywają się w systemie 2 x 1 lekcja w tygodniu.

Czytaj więcej...

Monitoring postępów

Uczniowie otrzymują w każdym miesiącu oceny za:

Czytaj więcej...

Starter - dla 6-latków

Nie zapominamy o naszych najmłodszych uczestnikach kursów. Ponieważ wiek dzieci zaczynających naukę w szkole podstawowej został obniżony do 6 lat, przygotowaliśmy specjalną ofertę także dla tak małych dzieci.

Czytaj więcej...

Współpraca z rodzicami

Jesteśmy świadomi, że w procesie nauczania ważny jest także rodzic. Jednak zadania, jakie kładziemy przed rodzicem, są inne od tych, jakie proponują inne szkoły językowe.

Czytaj więcej...