Monitoring postępów

Uczniowie otrzymują w każdym miesiącu oceny za:

  • pracę i aktywność na zajęciach
  • odrobienie zadanych prac domowych
  • recytacje lub śpiewanie piosenki po angielsku
  • sprawdzian ustny

Rodzice raz na 2 miesiące otrzymują wiadomość o uzyskanych ocenach dzięki dziennikowi elektronicznemu.

2 razy w czasie roku szkolnego: w połowie kursu i na jego zakończenie rodzice otrzymują pisemną ocenę semestralną, a na koniec roku także dyplom ukończenia kursu, oraz zapraszani są na lekcję pokazową przygotowaną przez dzieci.