Współpraca z rodzicami

Jesteśmy świadomi, że w procesie nauczania ważny jest także rodzic. Jednak zadania, jakie kładziemy przed rodzicem, są inne od tych, jakie proponują inne szkoły językowe.

W naszej zabieganej rzeczywistości rodzic mimo chęci zwyczajnie nie ma czasu na douczanie swoich dzieci w domu. Czas rodzica w domu z dzieckiem jest zbyt cenny, by na to go przeznaczać. Świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nie można zrzucić na rodzica obowiązku uczenia dziecka w domu – to przecież jest zadanie szkoły językowej.

Natomiast ważne jest dla nas, aby rodzic uświadamiał dziecko, po co zapisał je na dodatkowy kurs języka angielskiego i pomagał w motywowaniu dziecka w momentach, gdy jego zapał słabnie – co u dzieci zdarza się dość często. Rodzic musi być świadomy, że wszystkie umiejętności warte opanowania wymagają ciężkiej pracy i wysiłku, a naturalną skłonnością dziecka jest próba uniknięcia wysiłku. Tylko konsekwencją zapewni sukces w osiągnięciu celu, jakim jest biegłe opanowanie języka angielskiego. Jeśli dziecko będzie widziało, że rodzic poważnie traktuje naukę języka na kursie dodatkowym, interesuje się osiągnięciami dziecka i wynikami w nauce samo także będzie podchodzić do zajęć poważnie.

Inną ważną kwestią jest pomoc rodzica w egzekwowaniu dyscypliny na zajęciach. Stosowaną przez nas praktyką jest korespondencja z rodzicem poprzez dzienniczek ucznia oraz dziennik elektroniczny. Każdy rodzic ma także możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorem prowadzącym przed zajęciami lub po zajęciach.