Liczebność grup

Nasze grupy liczą 8-10 osób. Jest to optymalna i sprawdzona przez nas liczba uczniów. W takiej grupie lektor swobodnie dociera do każdego ucznia z wystarczającą liczbą pytań podczas jednego spotkania.

Na życzenie rodziców organizujemy też zajęcia w grupach „małych” 5 – 6 osób.