Cykl nauki języka

Oprócz zorganizowania dzieciom możliwie najintensywniejszego wykorzystania czasu podczas zajęć propagujemy holistyczne podejście do nauczania języka i opracowaliśmy narzędzia, dzięki którym dziecko także poza kursem będzie miało stały kontakt z językiem.

Lekcje na kursie

W drodze ze szkoły, w podróży, na świetlicy

W domu

Intensywna konwersacja z lektorem w grupie maksymalnie 10-osobowej

* odsłuchiwanie poznanego materiału z płyt CD-R lub MP3

* smartfon, tablet – ćwiczenia z platformy

* praca z zeszytem ćwiczeń

* odsłuchiwanie materiału z płyt CD-R

* PC – ćwiczenia z platformy e-learningowej