Metoda Speak4Kids jest tzw. bezpośrednią nauką języka angielskiego;
nie uczymy języka opisowo, to znaczy nie uczymy O języku,
ale posługiwania się językiem.

ABY NAUCZYĆ SIĘ MÓWIĆ, TRZEBA CAŁY CZAS… MÓWIĆ.
I TO WŁAŚNIE DZIECI ROBIĄ NA NASZYCH LEKCJACH.

Metoda Speak4kids.eu

  • To skuteczna nauka j. angielskiego z naciskiem na mówienie.
  • Praktyczna – bo dzieci uczą się tego co najpotrzebniejsze do natychmiastowej komunikacji – mówienia, i to już od pierwszej lekcji.
  • Efektywna – efekty naszych zajęć SŁYCHAĆ; uczniowie potrafią budować pełne wypowiedzi po angielsku.
  • Wydajna - bo nie tracimy czasu lekcji na pisanie – pisania można nauczyć się w szkole
  • Podstawą do wypowiadania się są pytania zadawane przez nauczyciela, a odnoszące się plansz tematycznych, obejmujących ogromne spektrum tematów od przedmiotów szkolnych po przedstawienie w cyrku czy popularne bajki.
  • Metoda speak4kids wyrabia w uczniach automatyczne nawyki budowania wypowiedzi po angielsku.
  • Speak4kids to tzw. Metoda „bezpośrednia” – ponieważ nowo poznanych słówek używa się bezpośrednio w wypowiedziach zaraz po ich poznaniu, w tzw. „tu i teraz"
  • Dzięki systemowi nauki opartemu na wielu powtórkach słownictwo na trwałe zapada w pamięć.
  • Zamiast wkuwania reguł gramatycznych na pamięć u nas po prostu się je stosuje w wypowiedziach.